Cafe-coaching

 

Coaching er vanligvis ein prosess der me jobbar saman over ein periode på 2-6 månadar, og nokon gonger endå lenger.

Cafe-coaching er meint for heilt konkrete problemstillingar der du treng ein rask sparring for å:

  • preppa deg til eit intervju eller eit viktig møte
  • forbereda deg på ein krevande samtale
  • få opp fleire idear til løysing
  • få pep-talk før ein presentasjon, ein konkurranse el.l
  • vurdera om du skal ta ein lenger og grundigare coaching-prosess

Me møtes på cafe ein sentral stad i Oslo. Eg ordner eit bord der me kan snakka ganske uforstyrra, og utan å vera for nær nabobordet. Coachingen varer i 60 minutt. Me avtaler mål for samtalen på forhånd, og avrundar med oppsummerande tiltak.

 

Pris: kr 890 inkl mva.

 

 

 

5 + 4 =